1. subsidier

  subsidier, understöd, hos romarna i militär form.
 2. subsidier

  subsi´dier subst., plur. ORDLED: sub-sidi-er
  Svensk ordbok
 3. subsidiera

  subsidie´ra verb ~de ~t ORDLED: sub-sidi-er-ar SUBST.: subsidierande, subsidiering
  Svensk ordbok
 4. subsidiär försäkring

  subsidiär försäkring, försäkring som får anlitas endast i de fall då någon annan – allmän eller privat – ersättningsform inte står till förfogande.
 5. ghassanider

  ghassanider, arabisk furstesläkt i Ghassan, ett rike i nuvarande Jordanien och Syrien som gränsade till östromerska riket under 500-talet och början av 600-talet.
 6. Acta sanctorum

  Acta sanctorum, en omfattande dokumentation av helgonbiografier, utgiven av de belgiska bollandisterna.
 7. Drottningholmstraktaten

  Drottningholmstraktaten, allianstraktat mellan Sverige och Ryssland 1791, sluten av Katarina II och Gustav III på Drottningholm.
 8. Handels- och finansexpeditionen

  Handels- och finansexpeditionen, expedition i Kungl. Maj:ts kansli.
 9. hannoverska alliansen

  hannoverska alliansen , en i Hannover ingången defensivallians mellan Storbritannien, Frankrike och (till en början) Preussen 1725.
 10. subsidiaritetsprincipen

  subsidiaritetsprincipen, term som ursprungligen hämtats från den katolska kyrkans sociallära, främst känd genom Unionsfördraget (Maastrichtfördraget), där den innebär att beslut inom områden där Europeiska unionens (EU:s) organ inte har exklusiv kompetens ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå, dvs. nationellt, regionalt eller lokalt.