1. subsidier

  subsidier, understöd, hos romarna i militär form.
 2. subsidier

  subsi´dier subst., plur. ORDLED: sub-sidi-er
  Svensk ordbok
 3. trettioåriga kriget

  trettioåriga kriget, sammanfattande benämning på en serie krigiska konflikter 1618–48.

 4. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 5. sjuårskriget

  sjuårskriget, krig 1756–63 mellan å ena sidan Preussen och Storbritannien–Hannover, å andra sidan Österrike, Frankrike, Ryssland, Tysk–romerska riket och Sverige.
 6. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 7. subsidiaritetsprincipen

  subsidiaritetsprincipen, term som ursprungligen hämtats från den katolska kyrkans sociallära, främst känd genom Unionsfördraget (Maastrichtfördraget), där den innebär att beslut inom områden där Europeiska unionens (EU:s) organ inte har exklusiv kompetens ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå, dvs. nationellt, regionalt eller lokalt.
 8. subsidiera

  subsidie´ra verb ~de ~t ORDLED: sub-sidi-er-ar SUBST.: subsidierande, subsidiering
  Svensk ordbok
 9. hattpartiet

  hattpartiet, benämning på riksdagsparti i svensk politik från 1730-talet till 1772.
 10. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).