1. substans

  substans, anatomisk term, se substantia.
 2. substans

  substans, inom ekonomi annat ord för substansvärde.
 3. substans

  substans, inom kemin detsamma som ämne, dvs. grundämne eller kemisk förening.
 4. substans

  substans, i romersk och tidig medeltida filosofi benämning såväl på det enskilda tinget som den art till vilken det hörde.
 5. substans

  substan´s subst. ~en ~er ORDLED: sub-stans-en
  Svensk ordbok
 6. substans P

  substans P, kroppsegen peptid som fungerar som signalsubstans på flera sätt: utgör neurotransmittor i vissa smärtledande nervbanor, stimulerar histaminfrisättning från mastceller och efterliknar effekten av acetylkolin på s.k. nikotinreceptorer i sympatiska och parasympatiska ganglier.
 7. vit substans

  vit substans, substantia alba , den vita vävnaden i hjärnan och ryggmärgen.
 8. grå substans

  grå substans, substantia grisea , den grå vävnaden på hjärnbarken, i hjärnans kärnor och i det inre av ryggmärgen.
 9. ergastisk substans

  ergastisk substans, ämne i växtcell som undandras ämnesomsättningen och lagras upp i cellens inre i form av droppar, kristaller eller partiklar av olika slag.
 10. Nissl-substans

  Nissl-substans, beståndsdel (organell) i nervcellskroppens cytoplasma.