1. Sapfo

  Sapfo var en grekisk diktare under antiken.
 2. Sudd

  Sudd, Vita Nilens träskmarker i Sydsudan.

 3. fotboll

  fotboll, engelska association football, bollspel mellan två lag, vanligtvis med elva spelare i varje.
 4. Nilen

  Nilen, arabiska Baḥr an-Nīl, flod i Afrika; 6 670 km lång (inklusive Kagera).

 5. ishockey

  ishockey, lagspel på is som utövas på skridsko med klubba och puck (gummitrissa) mellan två lag såväl utom- som inomhus.

 6. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 7. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.

 8. utrikespolitik

  utrikespolitik, en stats politik gentemot andra stater.
 9. tortyr

  tortyr, plågsam och förnedrande behandling av en person.

 10. reportage

  reportage, anskaffning av nyheter för olika massmediers räkning (”vara ute på reportage”) samt den genre i vilken dessa nyheter presenteras.