1. summa

  summa, i matematiken resultatet av en addition.
 2. Summa

  Summa, by på Karelska näset, 30 km sydöst om Viborg, nu i Ryska federationen.
 3. summarisk process

  summarisk process, inom juridiken det snabba och enkla förfarande som tillämpas för att i otvistiga mål ge borgenären ett avgörande som går att verkställa.
 4. Summa Theologiae

  Summa Theologiae, Summa Theologica , Thomas av Aquinos viktigaste teologiska verk som innehåller hans egentliga system.
 5. aritmetisk summa

  aritmetisk summa, en summa där termerna utgör en aritmetisk följd.
 6. summum jus, summa injuria

  summum jus, summa injuria, högsta rätt är (eller kan vara) högsta orätt.
 7. summaförsäkring

  summaförsäkring, försäkring där – till skillnad från i skadeförsäkring – det belopp som skall utbetalas är på förhand fastställt och angivet i försäkringsavtalet och där sålunda vid försäkringsfall någon prövning av beloppets storlek normalt inte förekommer.
 8. summa

  2summ`a verb ~de ~t ORDLED: summ-ar SUBST.: summande
  Svensk ordbok
 9. summa

  1summ`a subst. ~n summor ORDLED: summ-an
  Svensk ordbok
 10. Marshallplanen

  Marshallplanen, amerikanskt återuppbyggnadsprogram offentliggjort av USA:s utrikesminister George C. Marshall i juni 1947.