1. Hagia Sofia

  Hagia Sofia, turkiska Aya Sofya, kupolbyggnad i Istanbul, Turkiet, ursprungligen uppförd som kristen kyrka.

 2. efterfrågeteori

  efterfrågeteori, nationalekonomisk teori för i första hand hushållens efterfrågan på varor och tjänster.
 3. faktorpris

  faktorpris, det pris som en producent måste betala för att använda en produktionsfaktor, t.ex. arbetskraft eller kapital.
 4. Lars Norén

  Norén, Lars, född 9 maj 1944, död 26 januari 2021, författare och dramatiker, konstnärlig ledare för Riksteatern 1999–2007 och för Folkteatern i Göteborg 2009–11.

 5. stereo

  stereo, stereofoni, upptagning och återgivning av ljud via två eller flera kanaler med syfte att även överföra riktningsinformation från det upptagna ljudfältet.
 6. Rhazes

  Rhazes (latin), arabiska Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyāū ar-Rāzī, född ca 850, död ca 925, persisk läkare.
 7. Kjell Espmark

  Espmark, Kjell, född 19 februari 1930, författare och litteraturvetare, professor vid Stockholms universitet 1978–95, ledamot av Svenska Akademien sedan 1981.

 8. Martin Walser

  Walser [valzɐ], Martin, född 24 mars 1927, tysk författare.
 9. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 10. livslön

  livslön, summering av en individs samtliga löneinkomster under livet.