1. sur

  sur sägs inom kemin en lösning vara vars pH är lägre än 7. Även ämnen som ger sura vattenlösningar kallas sura.

 2. sur nederbörd

  sur nederbörd, regn eller snö med lägre pH-värde än det naturliga.
 3. surrealism

  surrealism, internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André Breton, i det första surrealistiska manifestet 1924 definierades som ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”.
 4. surt regn

  surt regn, regn med lägre pH-värde än det naturliga, se sur nederbörd.
 5. sura

  sura, sūra, kapitel i Koranen.
 6. survival of the fittest

  survival of the fittest (engelska ’de livsdugligastes överlevnad’), en grundtanke i darwinismen med innebörden att det genomsnittligt är de (under de rådande omständigheterna) mest livsdugliga som överlever i kampen för tillvaron och därmed för utvecklingen framåt.
 7. Surinam

  Surinam, tidigare även Nederländska Guyana, stat i norra Sydamerika.

 8. surikat

  surikat, Suricata suricatta, art i rovdjursfamiljen manguster.
 9. surt nedfall

  surt nedfall, regn, snö eller nedfallande partiklar med lägre pH-värde än det naturliga.
 10. surfaktant

  surfaktant, i tekniska sammanhang detsamma som tensid.