1. surr

  surr subst. ~et ORDLED: surr-et
  Svensk ordbok
 2. surra

  surra, parasitsjukdom hos hästdjur och kameler, orsakad av zooflagellatarten Trypanosoma evansi.
 3. surrning

  surrning, anordning som hindrar last från att glida eller välta under transport.
 4. surrogatdelgivning

  surrogatdelgivning, sådan delgivning som i vissa fall kan ske genom att handlingen överlämnas till någon som står i nära förbindelse med den som ska delges, t.ex. familjemedlem, hyresvärd eller arbetsgivare.
 5. surrogat

  surrogat, i allmänt språkbruk ersättning som i något viktigt avseende är sämre än det den ersätter.
 6. surrningsgarn

  surrningsgarn, relativt grovt garn avsett för sammanhållning av förpackning, sjömansarbeten m.m.
 7. surrealism

  surrealism, internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André Breton, i det första surrealistiska manifestet 1924 definierades som ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”.
 8. surrogat

  surrogat,, juridisk term för ersättning som lämnas för att en prestation fullgörs på annat sätt än vad som ursprungligen utlovats, t.ex. ekonomisk kompensation för en underlåten eller felaktig avtalsuppfyllelse genom skadestånd eller ersättning för avhjälpning av fel.
 9. surround

  surround, signal som kompletterar ett ljudåtergivningssystem för att öka upplevelsen av rymd.
 10. surrogatmoderskap

  surrogatmoderskap, term för att ett utanför kroppen befruktat ägg (se assisterad befruktning) från en kvinna införs i en annan kvinnas ( surrogatmoderns) livmoder där fostret utvecklas.