1. surrogat

  surrogat, i allmänt språkbruk ersättning som i något viktigt avseende är sämre än det den ersätter.
 2. surrogat

  surrogat,, juridisk term för ersättning som lämnas för att en prestation fullgörs på annat sätt än vad som ursprungligen utlovats, t.ex. ekonomisk kompensation för en underlåten eller felaktig avtalsuppfyllelse genom skadestånd eller ersättning för avhjälpning av fel.
 3. surrogat

  surroga´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sur-rog-at-et
  Svensk ordbok
 4. surrogatdelgivning

  surrogatdelgivning, sådan delgivning som i vissa fall kan ske genom att handlingen överlämnas till någon som står i nära förbindelse med den som ska delges, t.ex. familjemedlem, hyresvärd eller arbetsgivare.
 5. surrogatmoderskap

  surrogatmoderskap, term för att ett utanför kroppen befruktat ägg (se assisterad befruktning) från en kvinna införs i en annan kvinnas ( surrogatmoderns) livmoder där fostret utvecklas.
 6. surrogatmamma

  surroga`tmamma subst. ~n surrogatmammor ORDLED: sur-rog-at--mamm-an
  Svensk ordbok
 7. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 8. Dušan Vukotić

  Vukotić, Dušan, 1927–98, jugoslavisk animatör och filmregissör.
 9. nödbröd

  nödbröd, surrogat för bröd av spannmål under perioder av missväxt, har i Sverige främst utgjorts av barkbröd, men mycket annat har använts att dryga ut mjölet med, t.ex. agnar, finskuren hackelse, islandslav (”brödmossa”), sälg- och lindlöv, kvickrots- och missnerötter, spätt gräs, årsskott av ljung och tall (”tallstrunt”), hasselknopp, frön av bl.a. mannagräs och syra (Rumex), ek- och bokollon, och även animaliska ämnen som fiskrom och malda kreatursben.
 10. enskild egendom

  enskild egendom, en makes egendom som inte är giftorättsgods.