1. suveränitetsprincipen

  suveränitetsprincipen, folkrättslig term för de regler om icke-inblandning och respekt för territoriell suveränitet som värnar om staternas självständighet gentemot varandra och deras exklusiva rätt till offentlig maktutövning inom det egna territoriet.
 2. suveränitet

  suveränitet, folkrättslig term för en stats självständighet och oavhängighet i förhållande till andra stater ( extern suveränitet) och för dess maktmonopol inom det egna territoriet ( intern suveränitet).
 3. suverän

  suverän är en stat som är helt självständig.
 4. suverän

  2suverä´n subst. ~en ~er ORDLED: suver-än-en
  Svensk ordbok
 5. suverän

  1suverä´n adj. ~t ORDLED: suver-än
  Svensk ordbok
 6. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 7. stat

  stat kan vara ett geografiskt område, alltså ett land som ofta har ett gemensamt styre.

 8. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 9. förbundsstat

  förbundsstat, federation, suverän stat som består av icke suveräna delstater.

 10. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.