1. svälta

  2sväl`ta verb svalt el. svälte, svält, pres. svälter ORDLED: svält-er SUBST.: svältande, svältning
  Svensk ordbok
 2. svälta

  1sväl`ta verb svalt svultit svulten svultna, pres. svälter ORDLED: svält-er SUBST.: svältande; svält
  Svensk ordbok
 3. svält

  svält, tillstånd som är följden av uteblivet intag av energigivande och essentiella (livsnödvändiga) näringsämnen under längre tid, till exempel i samband med katastrofer och belägringar.
 4. Svält

  Svält, Sult, roman av den norske författaren Knut Hamsun, utgiven 1890.

 5. glycerol

  glycerol, glycerin, propan-1,2,3-triol, en färg- och luktlös, tjockflytande vätska med söt smak.

 6. cherokeser

  cherokeser , engelska cherokee, ett nordamerikanskt folk.

 7. glukoneogenes

  glukoneogenes, sekvens av reaktioner i cellens cytoplasma som leder till att glukos bildas från pyruvat (se bild glykolys).
 8. push–pull-teorin

  push–pull-teorin, teori inom migrationsforskningen enligt vilken förhållandena i hemorten och i inflyttningsområdet tillmäts avgörande betydelse för benägenheten att flytta.
 9. ketos

  ketos, tillstånd då bildning av ketonkroppar är ökad.
 10. demografiska transitionen

  demografiska transitionen, övergången från en situation med höga födelse- och dödstal till en med låga sådana tal.