1. svängningsrörelse

  svängningsrörelse, oscillationer eller vibrationer; den variation hos en fysikalisk storhet som regelbundet upprepas mellan vissa extremvärden.
 2. svängningskrets

  svängningskrets, inom elektrotekniken en krets som innehåller en kondensator och en spole, kopplade så att elektrisk energi kan ”svänga” mellan de två ytterligheterna elektrostatisk energi i kondensatorn och magnetisk energi i spolen.
 3. elektrisk svängning

  elektrisk svängning kan uppstå i en krets med en spole (induktans L) och en kondensator (kapacitans C) om elektrisk energi tillförs den utifrån.
 4. svängning

  sväng`ning subst. ~en ~ar ORDLED: sväng-ning-en
  Svensk ordbok
 5. resonans

  resonans är när något svänger eller vibrerar i takt med något annat.
 6. biologisk svängning

  biologisk svängning, se biologisk rytm.
 7. stationär svängning

  stationär svängning, detsamma som stående våg.
 8. odämpad svängning

  odämpad svängning, svängning eller vibration med oförändrad amplitud, dvs. utan energiförlust, i motsats till dämpade svängningar.
 9. fri svängning

  fri svängning, svängning av en konstruktion som satts i rörelse och därefter lämnats att svänga fritt.
 10. tvungen svängning

  tvungen svängning, tvångssvängning, svängningsrörelse som orsakas av en yttre pålagd, periodisk kraft.