1. svängningsrörelse

  svängningsrörelse, oscillationer eller vibrationer; den variation hos en fysikalisk storhet som regelbundet upprepas mellan vissa extremvärden.
 2. svängningskrets

  svängningskrets, inom elektrotekniken en krets som innehåller en kondensator och en spole, kopplade så att elektrisk energi kan ”svänga” mellan de två ytterligheterna elektrostatisk energi i kondensatorn och magnetisk energi i spolen.
 3. elektrisk svängning

  elektrisk svängning kan uppstå i en krets med en spole (induktans L) och en kondensator (kapacitans C) om elektrisk energi tillförs den utifrån.
 4. tvungen svängning

  tvungen svängning, tvångssvängning, svängningsrörelse som orsakas av en yttre pålagd, periodisk kraft.
 5. svängning

  sväng`ning subst. ~en ~ar ORDLED: sväng-ning-en
  Svensk ordbok
 6. monetarism

  monetarismriktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.
 7. resonans

  resonans är när något svänger eller vibrerar i takt med något annat.
 8. våg

  våg är en rörelse som regelbundet går upp och ner eller fram och tillbaka.

 9. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 10. biologisk svängning

  biologisk svängning, se biologisk rytm.