1. svängrum

  sväng`rum subst. ~met ORDLED: sväng--rumm-et
  Svensk ordbok
 2. finlandisering

  finlandisering, benämning på en liten stats anpassningspolitik gentemot en större, syftande på Finlands strävan att bibehålla goda relationer med Sovjetunionen genom att i görligaste mån tillgodose sovjetiska säkerhetsintressen.
 3. Paasikivi–Kekkonen-linjen

  Paasikivi–Kekkonen-linjen, benämning på den finländska utrikespolitik som efter andra världskriget innebar strävan att garantera Finlands självständighet och oavhängighet genom att vinna Sovjetunionens förtroende.
 4. Johnny Grandert

  Grandert, Johnny, född 1939, tonsättare, musiker, pedagog och bildkonstnär.
 5. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 6. armbågsrum

  ar`mbågsrum subst. ~met ORDLED: arm-bågs--rumm-et
  Svensk ordbok
 7. rum

  1rum´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: rumm-et
  Svensk ordbok
 8. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok