1. svag växelverkan

  svag växelverkan är en av naturens fyra grundläggande krafter och därmed delaktig i att ”forma” naturen.
 2. svaga verb

  svaga verb, verb (i de germanska språken) som bildar preteritum och perfekt particip med dentalsuffix.
 3. svag kärnkraft

  svag kärnkraft, den svaga kärnkraften, är detsamma som svag växelverkan.
 4. svag böjning

  svag böjning, vissa böjningsmönster i germanska språk.
 5. svag vind

  svag vind, vind på land med vindstyrka 1 eller 2 enligt Beaufortskalan.
 6. svag

  svag adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. koldioxid

  koldioxid, CO2, i dagligt tal ibland oegentligt kallad kolsyra, ett vid rumstemperatur gasformigt ämne med svag doft och sur smak.
 8. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 9. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 10. empirism

  empirism, filosofisk riktning som i motsats till rationalismen betonar erfarenheten snarare än förnuftet som bas för vår kunskap.