1. svagtryck

  svagtryck, lägsta grad av framhävning av en stavelse i ett ord, dvs. stavelsen är helt obetonad som andra och fjärde stavelsen i som-mar-stu-ga.
 2. björk

  björk är träslaget från trädarterna glasbjörk och vårtbjörk.
 3. spiskummin

  spiskummin, egyptisk kummin, romersk kummin, Cuminum cyminum, art i familjen flockblomstriga växter.
 4. yuzu

  yuzu, Citrus × junos, hybrid i familjen vinruteväxter.
 5. öronmanet

  öronmanet, Aurelia aurita, art i ordningen skivmaneter.

 6. Filippa

  Filippa, dansk äppelsort (dessertäpple) som kom till Sverige under 1890-talet.
 7. rotkörvel

  rotkörvel, körvelrova, Chaerophyllum bulbosum, art i familjen flockblommiga växter.
 8. korona

  korona är det yttersta lagret av gas runt solen och många andra stjärnor.
 9. Husmoder

  Husmoder, ’Mère de Ménage’, äppelsort (matäpple) som troligen härstammar från Tyskland.
 10. Aloë vera

  aloë vera är en växtart som har tjocka, stela blad i en rosett och används bland annat för läkemedel mot brännskador.