1. svaja

  svaj`a verb ~de ~t ORDLED: svaj-ar SUBST.: svajande, svajning; svaj
  Svensk ordbok
 2. svaj

  svaj, engelska wow och flutter, mått på den långsamma respektive snabba hastighetsvariationen i en bandspelare eller skivspelare för vinylskivor.
 3. svaj

  svaj´ subst. ~et ORDLED: svaj-et
  Svensk ordbok
 4. svajig

  svaj`ig adj. ~t ORDLED: svaj-ig
  Svensk ordbok
 5. swagger

  swagger, trekvartslång damkappa med generöst klockformad vidd, modern under främst 1940-talet.
 6. svajmastakrobatik

  svajmastakrobatik, akrobatik som utförs i olika positioner på toppen av en oftast mycket hög mast, vars övre del kan bringas att svaja efter akrobatens rörelser.
 7. lillhjärnsataxi

  lillhjärnsataxi, bristande samordning mellan olika muskelgrupper vid viljemässiga rörelser till följd av en lillhjärnsskada eller lillhjärnssjukdom.
 8. Beaufortskalan

  Beaufortskalan är en skala som anger vindstyrka.
 9. svajmast

  svaj`mast subst. ~en ~er ORDLED: svaj--mast-en
  Svensk ordbok
 10. hyperkinesi

  hyperkinesi, sammanfattande benämning på ofrivilliga rörelser.