1. svaja

  svaj`a verb ~de ~t ORDLED: svaj-ar SUBST.: svajande, svajning; svaj
  Svensk ordbok
 2. svaj

  svaj, engelska wow och flutter, mått på den långsamma respektive snabba hastighetsvariationen i en bandspelare eller skivspelare för vinylskivor.
 3. swagger

  swagger, trekvartslång damkappa med generöst klockformad vidd, modern under främst 1940-talet.
 4. Beaufortskalan

  Beaufortskalan, skala för beskrivning av vindens påverkan på föremål vid jordytan.
 5. SF Studios

  SF Studios, fram till 2016 AB Svensk FilmindustriSF, filmbolag, bildat 1919 genom sammanslagning av Svenska Bio och Filmindustri AB Skandia.

 6. hyperkinesi

  hyperkinesi, sammanfattande benämning på ofrivilliga rörelser.
 7. svaj

  svaj´ subst. ~et ORDLED: svaj-et
  Svensk ordbok
 8. svajig

  svaj`ig adj. ~t ORDLED: svaj-ig
  Svensk ordbok
 9. lillhjärnsataxi

  lillhjärnsataxi, bristande samordning mellan olika muskelgrupper vid viljemässiga rörelser till följd av en lillhjärnsskada eller lillhjärnssjukdom.
 10. svajmastakrobatik

  svajmastakrobatik, akrobatik som utförs i olika positioner på toppen av en oftast mycket hög mast, vars övre del kan bringas att svaja efter akrobatens rörelser.