1. svallsediment

  svallsediment, avlagringar som bildas när vågsvall och bränningar bearbetar en kust.
 2. Strändernas svall

  Strändernas svall, roman i två delar av Eyvind Johnson, utgiven 1946.

 3. svallzon

  svallzon, strandens innersta, vågpåverkade zon, uppåt begränsad av det virvlande, vitskummande uppsvallets övre gräns och nedåt begränsad av det steg som bildas i mötet mellan det nedsjunkande nedsvallet och nästa vågs uppsvall.
 4. svallkött

  svallkött, alltför riklig bildning av läkningsvävnad (granulationsvävnad) i ett sår som läker genom sekundärläkning ( per secundam), utan att ha sytts ihop (suturerats).
 5. svall

  svall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: svall-et
  Svensk ordbok
 6. svallar

  svallar, träteknisk term, se bakar.
 7. svallgrus

  svallgrus, grusjord som bildats genom att vågor och bränningar sköljt ur, sorterat och omlagrat jordmaterial längs en strand.
 8. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.
 9. balett

  balett, teatertyp som omfattar dans, musik, scenografi och ljus.
 10. hippie

  hippie, person tillhörande hippierörelsen, en del av 1960-talets ungdomsrevolt, vars födelse brukar förläggas till stadsdelen Haight-Ashbury i San Francisco och till år 1966.