1. svansa

  svan`sa verb ~de ~t ORDLED: svans-ar SUBST.: svansande, svansning
  Svensk ordbok
 2. geomagnetiska svansen

  geomagnetiska svansen, den utdragna svans av magnetiska fältlinjer och plasma som sträcker sig från jorden i riktning bort från solen.
 3. katta

  katta, ringsvanslemur, Lemur catta, art i halvapsfamiljen lemurer.
 4. nordamerikansk opossum

  nordamerikansk opossum, virginiapungråtta, Didelphis virginiana, art i familjen pungråttor.
 5. Kentrosaurus

  Kentrosaurus var en dinosaurie som levde under jura och som tillhörde dinosauriegruppen stegosaurier.

 6. anolisödlor

  anolisödlor, Anolis, släkte leguaner med ca 250 arter, samtliga med förmågan att växla färg.
 7. varg

  varg är ett däggdjur.

 8. dovhjort

  dovhjort, dovvilt, Dama dama ( Cervus dama), art i familjen hjortdjur.
 9. flyggeckoödlor

  flyggeckoödlor, Ptychozoon, släkte geckoödlor med omkring fem medelstora arter, som kan bli ca 20 cm långa.
 10. Sinosauropteryx

  Sinosauropteryx, ett släkte rovdinosaurier som levde under äldre krita (för ca 120 miljoner år sedan) i Asien.