1. svart hål

  svart hål, himlakropp med ett så starkt gravitationsfält att varken strålning eller materia kan lämna den.

 2. svarta veckan

  svarta veckan, benämning på de dagar i juli 1914 då världen obevekligt gled hän mot första världskriget.
 3. Svarta handen

  Svarta handen, hemlig serbisk organisation bildad 1911 och ledd av höga officerare.
 4. svartrot

  svartrot, Scorzonera hispanica, art i familjen korgblommiga växter.
 5. SVAR

  SVAR, förkortning för Svensk arkivinformation.
 6. svarta torsdagen

  svarta torsdagen, Black Thursday, torsdagen 24 oktober 1929, den dag då fondbörsen i New York drabbades av ett kursfall som kom att markera inledningen till en depression på 1930-talet.
 7. svart panter

  svart panter, melanistisk pälsfärgsvariant av leopard.
 8. Svarta havet

  Svarta havet, bihav till Medelhavet mellan Mindre Asien och sydöstra Europa; cirka 500 000 km2 (inklusive Azovska sjön).

 9. svarande

  svarande, den part i ett tvistemål gentemot vilken ett krav eller ett anspråk riktas.
 10. Svarta september

  Svarta september, palestinsk terrororganisation, bildad efter den jordanska arméns krossande av de palestinska gerillastyrkorna i Jordanien i september 1970.