1. svarande

  svarande, den part i ett tvistemål gentemot vilken ett krav eller ett anspråk riktas.
 2. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.

 3. Bill Gates

  Gates, William (Bill), född 1955, amerikansk programvarukonstruktör och företagare, tidigare ordförande för det världsledande programvaruföretaget Microsoft Corporation, vilket han grundade 1975 tillsammans med Paul G. Allen.

 4. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 5. svarspost

  svarspost, 1930–80 benämnd svarsförsändelse, ofrankerad postförsändelse som mottagaren förbundit sig att betala porto för.
 6. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 7. kattuggla

  kattuggla, Strix aluco, art i fågelfamiljen äkta ugglor.

 8. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 9. livsåskådning

  livsåskådning, de mer eller mindre systematiserade svar människor ger på grundläggande frågor om livets mening och om verklighetens innersta natur.
 10. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.