1. svenska

  svenska är det språk som är modersmål för de flesta i Sverige och dessutom för ungefär 300 000 finlandssvenskar i Finland, sammanlagt 8,5 miljoner människor.
 2. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 3. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.

 4. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 5. nysvenska

  nysvenska, sammanfattande benämning på svenska språket från 1526 (översättningen av Nya Testamentet) till ca 1880.
 6. svenskamerikaner

  svenskamerikaner, utvandrade svenskar i Nordamerika och deras ättlingar.

 7. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
 8. finska

  finska är det språk som talas av de flesta av Finlands invånare.
 9. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 10. runsvenska

  runsvenska, benämning på språket i de vikingatida svenska runinskrifterna, från ca 800 till ca 1100.