1. svika

  svi`ka verb svek svikit sviken svikna, pres. sviker ORDLED: svik-er SUBST.: svikande; svek
  Svensk ordbok
 2. svikare

  svi`kare subst. ~n äv. svikarn, plur. ~, best. plur. svikarna ORDLED: svik-ar-en
  Svensk ordbok
 3. sviklig

  svi`klig adj. ~t ORDLED: svik-lig
  Svensk ordbok
 4. förråda

  förråda är att svika någon eller något man förväntas vara trogen mot, se förräderi.
 5. fanflykt

  fanflykt, att ”svika fanan”, hävdvunnet militärt begrepp innebärande att i krig undandra sig ålagd plikt, t.ex. att överge en stridsställning, ett postställe etc. eller, allra värst, desertering.
 6. förrädare

  förrädare är en person som sviker den eller det som han eller hon förväntas vara trogen.
 7. svek

  svek se svika
  Svensk ordbok
 8. förräderi

  förräderi är att svika någon eller något på värsta sätt.
 9. Eugénie Grandet

  Grandet, Eugénie, huvudperson i Balzacs roman med samma namn (1833).
 10. lojalitet

  lojalitet visar man när man inte sviker andra utan ställer upp och hjälper.