1. svira

  svi`ra verb ~de ~t ORDLED: svir-ar SUBST.: svirande; svir
  Svensk ordbok
 2. Svir

  Svir, flod i nordvästra Ryska federationen; ca 200 km lång.
 3. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 4. Onega

  Onega, ryska Onezjskoje ozero, sjö i nordvästra Ryska federationen; 9 630 km 2.
 5. Ladoga

  Ladoga, ryska Ladozjskoje ozero, finska Laatokka, sjö i nordvästra Ryska federationen; ca 17 700 km 2.
 6. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 7. Svenska frivilligbataljonen

  Svenska frivilligbataljonen, Hangöbataljonen, bataljon som med fem kompanier, totalt 720 man, sattes upp i begynnelsen av finska fortsättningskriget 1941 och deltog i striderna om Hangö till början av december samma år, då Röda armén drog sig tillbaka.
 8. Erling Reinius

  Reinius, Erling, 1908–92, byggtekniker, konstruktör, professor i vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola 1948–58 och vid Tekniska högskolan i Stockholm 1958–74.
 9. Paavo Talvela

  Talvela (till 1906 Thorén), Paavo, 1897–1973, finländsk militär, general 1966.
 10. Erik Heinrichs

  Heinrichs, Erik, 1890–1965, finländsk militär, general 1941.