1. symptom

  symptom se symtom
  Svensk ordbok
 2. symtom

  symtom, symptom, subjektivt symtom, sjukdomsyttring som uppfattas av den sjuke, dvs. ett obehag eller lidande som sjukdomen framkallar.
 3. LSD

  LSD, lysergsyradietylamid, C20H25N3O, halvsyntetiskt, hallucinogent preparat, klassat som narkotikum.

 4. Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom, tillstånd som ingår i diagnosen autismspektrumtillstånd (se autism).
 5. magkänsla

  magkänsla, upplevelse av omedelbar övertygelse, som inte är resultatet av medvetna resonemang eller rationell kalkyl.
 6. gråt

  gråt, känsloutlöst reaktion som kännetecknas av stötvis andning och ett mer eller mindre kraftigt tårflöde.
 7. vanföreställning

  vanföreställning, tankevilla, orimlig föreställning som inte kan korrigeras på logisk väg.

 8. kognitiv karta

  kognitiv karta, mental karta, inre bild av omgivningen som skapar rumskänsla och gör det möjligt att orientera sig, det vill säga att veta var man befinner sig och hur man kan förflytta sig till en annan plats.
 9. Deficits in Attention, Motor control and Perception

  Deficits in Attention, Motor control and Perception, DAMPdiagnos som tidigare användes i Norden för svårigheter med koncentration i kombination med motoriska svårigheter och/eller perceptuella svårigheter.

 10. Xylella

  Xylella, släkte gramnegativa, stavformiga bakterier i familjen Xanthomonadaceae.