1. synonym

  synonym är ett ord som betyder samma sak som ett annat ord.
 2. synonym

  synonym, syn., inom biologisk nomenklatur ett alternativt vetenskapligt namn till en art eller annat taxon.
 3. synonym

  synonym, inom molekylärbiologi ett av två eller fler kodoner (nukleotidtripletter) som kodar för samma aminosyra.
 4. synonym

  2synony´m subst. ~en ~er ORDLED: syno-nym-en
  Svensk ordbok
 5. synonym

  1synony´m adj. ~t ORDLED: syno-nym
  Svensk ordbok
 6. synonympreparat

  synonympreparat, synonyma läkemedel, andra benämningar på generiska läkemedel.
 7. synonymi

  synonymi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: syno-nym-in
  Svensk ordbok
 8. Helena

  Helena (grekiska Helenē), i grekisk mytologi dotter till kung Tyndareos av Sparta (egentligen Zeus, i skepnad av en svan) och Leda, syster till Klytaimnestra och till dioskurerna (Kastor och Polydeukes).
 9. guldstandard

  guldstandard, synonym för guldmyntfot.
 10. dubbelmyntfot

  dubbelmyntfot, synonym för bimetallism.