1. Anders Fredrik Dalin

  Dalin, Anders Fredrik, 1806–73, lexikonförfattare, översättare och språkforskare.
 2. Amarakosa

  Amarakosa, Amarakośa, det äldsta bevarade lexikonet på sanskrit, författat av buddhisten Amarasimha någon gång under de första århundradena e.Kr., som senast på 500-talet.
 3. synonym

  2synony´m subst. ~en ~er ORDLED: syno-nym-en
  Svensk ordbok
 4. ordbok

  o`rdbok subst. ~en ordböcker ORDLED: ord--bok-en
  Svensk ordbok