1. synsk

  synsk har den sagts vara som kunnat ”se i syne”, dvs. kunnat se övernaturliga väsen som för andra är osynliga.
 2. synskada

  synskada, benämning på svårare synnedsättning.
 3. synskärpa

  synskärpa, visus , förmågan att se fina detaljer.
 4. Synskadades Riksförbund

  Synskadades Riksförbund, SRF, tidigare De Blindas Förening, handikapporganisation, bildad 1889, med syfte att främja de synskadades intressefrågor inom samhällslivets alla områden genom information och opinionsbildning gentemot politiker, andra beslutsfattare och allmänhet.
 5. synsk

  sy´nsk adj. ~t ORDLED: syn-ska
  Svensk ordbok
 6. synskadad

  sy`nskadad adj. synskadat ORDLED: syn--skad-ad
  Svensk ordbok
 7. klärvoajans

  klärvoajans, clairvoyance, klarsyn, uppfattande av händelser, föremål och aspekter på verkligheten utan sinnenas förmedlan.
 8. segerhuva

  segerhuva, segermössa , segerhjälm, förr benämning på det tämligen ovanliga förhållandet att vid förlossningen fosterhinnorna spricker på ett sådant sätt att deras nedersta del sitter som en huva på barnets huvud.
 9. huggorm

  huggorm, Vipera berus, art i familjen huggormar.
 10. lyte

  lyte, i äldre språkbruk framför allt sådana medfödda missbildningar som enligt folkliga föreställningar berodde på att modern ”försett sig” under havandeskapet.