1. SYR

  SYR, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Syrien.
 2. Syr-Darja

  Syr-Darja, flod i Centralasien; 2 580 km lång med tillflödet Naryn.
 3. Sigurd Syr

  Sigurd Syr, norsk fylkeskung.
 4. syren

  syren, Syringa vulgaris, art i familjen syrenväxter.
 5. syror

  syror är kemiska föreningar som kan avge vätejoner (protoner). 

 6. syre

  syre, eller oxygen, är ett gasformigt grundämne som finns i luften.

 7. syra

  syra, kemisk term, se syror.
 8. syror

  syror, arter i släktet Rumex i familjen slideväxter.
 9. syra–basbalans

  syra–basbalans, den styrning av kroppsvätskornas sammansättning som resulterar i att surhetsgraden (pH-värdet) ligger på önskvärd nivå, dvs. att den inte avviker för mycket i sur riktning (acidos, lågt pH) eller i alkalisk, basisk riktning (alkalos, högt pH).
 10. syra–basreglering

  syra–basreglering, sammanfattande benämning på de normala och sjukliga processer som påverkar kroppsvätskornas surhetsgrad (pH).