1. syror

  syror är kemiska föreningar som kan avge vätejoner (protoner). 

 2. syror

  syror, arter i släktet Rumex i familjen slideväxter.
 3. oxiderande syror

  oxiderande syror, företrädesvis starka syror där anjonen kan verka som oxidationsmedel.
 4. organiska syror

  organiska syror är kemiska föreningar av kol, väte och syre som innehåller minst en karboxylgrupp.
 5. syra

  syra, kemisk term, se syror.
 6. syren

  syren, Syringa vulgaris, art i familjen syrenväxter.
 7. syre

  syre, eller oxygen, är ett gasformigt grundämne som finns i luften.

 8. SYR

  SYR, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Syrien.
 9. syra–basreglering

  syra–basreglering, sammanfattande benämning på de normala och sjukliga processer som påverkar kroppsvätskornas surhetsgrad (pH).
 10. Sigurd Syr

  Sigurd Syr, norsk fylkeskung.