1. systematik

  systematik, inom biologin vetenskapen om organismernas släktskapsförhållanden samt deras systematiska ordnande, i vid mening vetenskapen om de processer och mönster, såväl utvecklingshistoriska som nutida, som berör organismernas mångfald, mångformighet och släktskap.
 2. systerkromatid

  systerkromatid, en av två identiska kromosomhalvor som uppkommit genom självkopiering (replikation) av en kromosom i samband med celldelning, mitos.
 3. systemteori

  systemteori, engelska general systems theory, teoretisk ansats att formulera generella lagar för system, oavsett om de är fysikaliska, biologiska eller sociala.
 4. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 5. systole

  systole, den fas i hjärtats arbetscykel då hjärtmuskeln drar sig samman och blod pumpas ut från kamrarna.
 6. Systema naturae

  Systema naturae, ett av Linnés främsta arbeten, utgivet i Nederländerna 1735.
 7. tekniskt system

  tekniskt system, tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan, t.ex. musikanläggning (skivspelare, förstärkare, högtalare), växellåda i bil (axlar, kugghjul, växelförare), elsystem (kraftverk, ledningar, ställverk, elmätare, vägguttag, lamphållare), telefonsystem (telefoner, växlar, ledningar, men även telefonkiosker och kataloger).
 8. system

  system, samling element som hänger samman med varandra så att de bildar en ordnad helhet (jämför struktur).
 9. limbiska systemet

  limbiska systemet, sammansatt system av nervceller som utgör en utvecklingshistoriskt äldre del av storhjärnan och hjärnbarken.

 10. systemisk lupus erythematosus

  systemisk lupus erythematosus, SLE, autoimmun reumatisk sjukdom som drabbar många organsystem (därav termen ”systemisk”).