1. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 2. samlag med syskon

  samlag med syskon, sexualbrott som innebär att en person har samlag med sitt helsyskon.
 3. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 4. Sigmund Freud

  Freud, Sigmund, född 6 maj 1856, död 23 september 1939, österrikisk läkare och författare, psykoanalysens grundare.
 5. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 6. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 7. incest

  incest, blodskam, sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband.
 8. äktenskap

  äktenskap (medellågtyska echtschop), en i särskilda former ingången förbindelse mellan två personer.

 9. pubertet

  pubertet, pubertas, kroppsliga och psykiska förändringar hos människan, vilka uppträder vid tiden för könsmognaden, dvs. hos flickor från ca 10 till ca 14 år och hos pojkar från ca 12 till ca 16 år.
 10. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.