1. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 2. samlag med syskon

  samlag med syskon, sexualbrott som innebär att en person har samlag med sitt helsyskon.
 3. Sigmund Freud

  Freud, Sigmund, född 6 maj 1856, död 23 september 1939, österrikisk läkare och författare, psykoanalysens grundare.
 4. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.
 5. Zeus

  Zeus, den antika grekiska religionens högste gud, son till titanerna Kronos och Rhea.

 6. Sophie Scholl

  Scholl, Sophie, 1921–43 och Hans (1918–43), syskon och ledande medlemmar i den antinazistiska tyska motståndsgruppen Vita rosen.
 7. incest

  incest, blodskam, sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband.
 8. äktenskap

  äktenskap (medellågtyska echtschop), en i särskilda former ingången förbindelse mellan två personer.

 9. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 10. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.