1. full sysselsättning

  full sysselsättning, situation där arbetslösheten i huvudsak består av friktionsarbetslöshet och strukturarbetslöshet av ”normal” omfattning.
 2. sysselsättningspolitik

  sysselsättningspolitik, ekonomisk politik som syftar till att främja hög sysselsättning.
 3. skyddad sysselsättning

  skyddad sysselsättning, skyddad verksamhet, statssubventionerad verksamhet som syftar till att bereda arbetshandikappade arbete.

 4. sysselsättning

  syss`elsättning subst. ~en ~ar ORDLED: syssel--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 6. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.

 7. högkonjunktur

  högkonjunktur, en period när det råder hög sysselsättning, stor investeringsaktivitet och stigande priser.
 8. industrialisering

  industrialisering, att industrins andel av produktion och sysselsättning ökar samtidigt som teknik, organisation och sociala förhållanden omvandlas genom det moderna fabrikssystemets utveckling.
 9. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 10. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.