1. systematiskt urval

  systematiskt urval, urvalsmetod där man har en lista över enheterna i en population som skall undersökas, startar på ett slumpmässigt valt ställe i listan och därefter väljer enheter systematiskt, t.ex. var tionde.
 2. systematisk teologi

  systematisk teologi, framställning av en religions trosåskådning, vanligen kristendomens (se kristendom, Läroutveckling), eller vetenskapligt studium av trosåskådningar.
 3. systematisk desensibilisering

  systematisk desensibilisering, psykologisk behandlingsteknik som används vid tillstånd av stark oro inför bestämda situationer eller företeelser.
 4. systematiskt namn

  systematiskt namn, rationellt namn, namn på en kemisk förening ur vilket föreningens strukturformel skall kunna härledas enligt vissa regler.
 5. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 6. systematisk

  systema´tisk adj. ~t ORDLED: syst-em-at-isk
  Svensk ordbok
 7. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.
 8. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 9. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 10. systematisk katalog

  systematisk katalog, ämnesvis uppställd bibliotekskatalog.