1. tänja

  tän`ja verb tänjde tänjt, pres. tänjer ORDLED: tänj-er SUBST.: tänjande, tänjning
  Svensk ordbok
 2. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 3. gångart

  gångart, de fyrfota djurens rörelsemönster.
 4. mystik

  mystik, samlingsterm för erfarenheter av ett möte med en yttersta verklighet som tolkas som gudomlig.
 5. rift

  rift, riftdal, avlång dalgång eller sänka (gravsänka) som bildats genom att jordskorpan sjunkit ned mellan parallella spricksystem.
 6. lantan

  lantan, grundämne som tillhör skandiumgruppen, dvs. grupp 3 i det periodiska systemet; se även lantanider och sällsynta jordartsmetaller.
 7. stretching

  stretchning, att genom töjning förlänga förkortade muskelpartier för att åstadkomma ökat rörelseomfång och förbättra prestationsförmågan.

 8. termiter

  termiter, Isoptera, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 2 300 arter, de flesta i tropiska–subtropiska områden, endast två arter i Sydeuropa.

 9. fontän

  fontän, springbrunn, vattenkonst, anläggning där vatten i olika former och genom olika rörelser utnyttjas i konstnärligt och dekorativt syfte.

 10. tensor

  tensor, i matematiken en uppsättning tal som transformeras enligt bestämda regler vid byte av koordinater.