1. tänka efter

  tänka efter [ef´- el. ef`-] verb tänkte tänkt, pres. tänker ORDLED: tänk-er SUBST.: eftertänkande
  Svensk ordbok
 2. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 3. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 4. jom kippur

  jom kippur, yom kippur, försoningsdagen, en av de främsta judiska helgdagarna.
 5. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 6. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 7. Sokrates

  Sokrates är en av filosofihistoriens mest kända personer.
 8. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 9. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 10. näringspyramid

  näringspyramid, figur eller tänkt förhållande som återger proportionerna (biomassan, individantal eller energi) mellan de olika näringsnivåerna ( trofinivåerna) i en näringskedja.