1. tätört

  tätört, Pinguicula vulgaris, art i familjen tätörtsväxter.
 2. tättingar

  tättingar, Passeriformes, ordning fåglar som omfattar cirka 5 500 arter och som har världsvid utbredning.

 3. tätort

  tätort, en för de nordiska länderna gemensam befolkningsstatistisk benämning på tättbebyggt område med minst 200 invånare och högst 200 m mellan husen (utan hänsyn till församlings-, kommun- eller länsgränser).
 4. tätmjölk

  tätmjölk, äldre benämning på långfil.
 5. tätning

  tätning, maskinelement som hindrar att olja, vatten, gas m.m. läcker ut ur en maskin eller att smuts eller andra föroreningar kommer in i den.
 6. tät

  2tät subst. ~en ~er ORDLED: tät-en
  Svensk ordbok
 7. tät

  1tät adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. optisk täthet

  optisk täthet är ett mått på hur mycket ljus som tas upp av en gas eller en vätska eller ett fast ämne.
 9. täthet

  täthet, ekologisk term: antalet individer per yt- eller volymenhet, se densitet.
 10. täthet

  täthet, i fysiken förhållandet mellan en kropps massa och volym, se densitet.