1. tåg

  tåg, enligt Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter ( JTF) ett eller flera järnvägsfordon som framförs enligt tidtabell och övervakas av tågklarerare från en driftplats till en annan.
 2. tåg

  tåg, benämning på linor, rep och trossar som används ombord på fartyg för att stödja master och andra rundhultar, för att skota segel samt för förtöjning.
 3. tåg

  tåg, Juncus, släkte tågväxter som omfattar ca 225 arter mestadels fleråriga stråväxter och som har världsvid utbredning.
 4. Tåg

  Tåg, tidskrift utgiven av Svenska Järnvägsklubben.
 5. tåga

  tåga, ”fibrig” struktur som uppträder hos metalliska material som undergått plastisk deformation.
 6. tåganmälan

  tåganmälan, muntlig anmälan som före varje tågavgång utväxlas mellan tågklarerarna på avgångs- och ankomststation.
 7. tågväg

  tågväg, spår på en järnvägsstation som ett visst tåg skall använda.
 8. tågvärd

  tågvärd, konduktör, tågmästare, järnvägstjänsteman på resandetåg.
 9. tågvirke

  tågvirke, minst 4 mm grov trådsträng, t.ex. lina, rep eller tross, som genom slagning eller flätning getts en väl sammanhållen och balanserad struktur.
 10. tågklarerare

  tågklarerare, järnvägstjänsteman som övervakar och ansvarar för tågrörelser, växling och arbete i spåret på järnvägslinjer och stationer.