1. tålig

  tå`lig adj. ~t ORDLED: tål-ig
  Svensk ordbok
 2. hållbar utveckling

  hållbar utveckling innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt att tillgångarna räcker för människor även i framtiden.
 3. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 4. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 5. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 6. hållfasthet

  hållfasthet är en beskrivning av hur mycket ett fast material tål att tryckas ihop, dras ut, böjas och vridas utan att det blir någon skada på det.
 7. fusion

  fusion innebär sammanslagning av två lätta atomkärnor till en tyngre.
 8. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 9. get

  get, eller tamget, är ett av människans äldsta husdjur.
 10. penicillin

  penicillin är det mest kända av alla antibiotika, alltså medicin som dödar bakterier.