1. tåt

  tåt (isländska tháttr), isländsk saga, se islänningatåt.
 2. tåt

  tåt subst. ~en ~ar ORDLED: tåt-en
  Svensk ordbok
 3. Reykdœla saga

  Reykdœla saga , isländsk släktsaga om personer i Reykjadalr på nordöstra Island.
 4. tattare

  tattare, nedsättande benämning på den etniska gruppen resande, ibland även på romer.
 5. Flateyjarbók

  Flateyjarbók,den största bevarade isländska medeltida handskriften, från slutet av 1300-talet.
 6. Morkinskinna

  Morkinskinna (fornisl., ’den murkna skinnboken’), samling av norska kungasagor i ett isländskt manuskript från slutet av 1200-talet.
 7. Röde Orm

  Röde Orm, roman i två delar av Frans G. Bengtsson, utgiven 1941–45.

 8. lindbast

  lindbast, bast av de europeiska arterna skogslind och bohuslind samt den amerikanska arten svartlind.
 9. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 10. hottentotsk

  hottentotsk [-tåt´- el. håt`-] adj. ~t ORDLED: hottentot-ska
  Svensk ordbok