1. töjning

  töjning, dimensionslös storhet som anger relativ deformation av fasta eller flytande medier.
 2. töjtyg

  töjtyg, detsamma som sträcktyg.
 3. töjningsutmattning

  töjningsutmattning, materialteknisk term för mekanisk påkänning med växlande last, där påkänningarna är tillräckligt stora för att plastisk deformation ska ske i materialet.
 4. töjfiber

  töjfiber, fiber som snabbt kan återgå till i stort sett ursprunglig längd efter att ha töjts till tre gånger sin längd, t.ex. elastan.
 5. töja

  töj`a verb töjde töjt, pres. töjer ORDLED: töj-er SUBST.: töjande, töjning
  Svensk ordbok
 6. töjbar

  töj`bar adj. ~t ORDLED: töj-bar
  Svensk ordbok
 7. slidkrans

  slidkrans, mödomshinna, hymen, slemhinneveck som utgår från slidmynningens bakre kant och som delvis täcker slidöppningen.
 8. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.
 9. utmattning

  utmattning, försvagning som uppkommer då ett material eller en komponent utsätts för upprepade belastningar som vid ett tillräckligt antal belastningsväxlingar leder till sprickbildning och i ett senare skede till utmattningsbrott.
 10. dynamometer

  dynamometer är ett instrument som man mäter kraft med.