1. törskate

  törskate, gadd, tjärgadd, talltopp som dött efter angrepp av två rostsvampsarter, Cronartium flaccidum och Endocronartium pini.
 2. törstprov

  törstprov, koncentrationsprov , medicinskt test av njurarnas förmåga att spara vatten genom att koncentrera urinen.
 3. törst

  törst, upplevelsen av behov av vätska. Törstkänslan utlöses från törstcentrum i hjärnans hypotalamus.
 4. törstsläckande

  törs`tsläckande adj., ingen böjning ORDLED: törst--släck-ande
  Svensk ordbok
 5. törsta

  törs`ta verb ~de ~t ORDLED: törst-ar SUBST.: törstande; törst
  Svensk ordbok
 6. törstig

  törs`tig adj. ~t ORDLED: törst-ig
  Svensk ordbok
 7. törst

  törst subst. ~en ORDLED: törst-en
  Svensk ordbok
 8. töre

  töre, torrved, virke till lysstickor.
 9. Töre

  Töre, tätort i Kalix kommun, Norrbotten (Norrbottens län), 25 km väster om Kalix; 1 051 invånare (2016).

 10. Töre

  Töre, församling i Luleå stift, Kalix kommun, Norrbotten (Norrbottens län); 2 032 invånare (2016).