1. Ta

  Ta, kemiskt tecken för grundämnet tantal.
 2. TA

  TA, Tidningarnas Arbetsgivareförening , uppgick 1994 i Tidningsutgivarna.
 3. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 4. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 5. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 6. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 7. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 8. Ta-lien

  Ta-lien , stad i Kina, se Dalian.
 9. ta ringarna

  ta ringarna, fastlagslek där järnringar upphängda på en ställning skall fångas upp, ”prickas”, av ryttare med lansar.
 10. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.