1. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 2. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 3. isigt

  i`sigt adv. ORDLED: is-igt
  Svensk ordbok
 4. Somalia

  Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn.

 5. såja

  såja [så´- el. med två huvudtryck] interj. ORDLED: så--ja
  Svensk ordbok
 6. softa

  softa [såf`-] verb ~de ~t SUBST.: softande, softning
  Svensk ordbok
 7. avstressa

  a`vstressa verb ~de ~t ORDLED: av--stress-ar SUBST.: avstressande, avstressning
  Svensk ordbok
 8. Dungen

  Dungen, nyproggrockgrupp, bildad 1998 av sångaren, låtskrivaren och multiinstrumentalisten Gustav Ejstes ( född 1979).
 9. kalmera

  kalme´ra verb ~de ~t ORDLED: kalm-er-ar SUBST.: kalmerande, kalmering
  Svensk ordbok
 10. loda

  lo`da verb ~de ~t ORDLED: lod-ar SUBST.: lodande, lodning (till 1)
  Svensk ordbok