1. ta i

  ta i´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it
  Svensk ordbok
 2. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 3. Taiwan

  Taiwan, Republiken Kina, stat i Östasien (angående Taiwans folkrättsliga status se Statsskick och politik).

 4. Peter I

  Peter I (ryska Pjotr Aleksejevitj), kallad ”Peter den store” (Velikij), född 9 juni 1672, död 8 februari 1725, rysk tsar från 1682, kejsare (imperator) från 1721, son till Aleksej Michajlovitj.
 5. TA

  TA, Tidningarnas Arbetsgivareförening , uppgick 1994 i Tidningsutgivarna.
 6. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 9. näringsväv

  näringsväv är flera sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 10. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.