1. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 2. hand

  hand subst. ~en händer [hän´d-] ORDLED: hand-en
  Svensk ordbok
 3. hand

  hand kallas den kroppsdel som sitter längst ut på armen.
 4. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 7. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin säger att små fritt levande bakterieliknande organismer, för cirka en miljard år sedan, trängde in i större celler och så småningom övergick till att bli mitokondrier, kloroplaster med mera inne i de större cellerna.
 8. återvinning

  återvinning är när man använder gammalt material för att tillverka nya saker.

 9. ekologiskt fotavtryck

  ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket människor påverkar miljön genom sitt sätt att leva.

 10. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.