1. miste

  mis`te adv.
  Svensk ordbok
 2. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 3. mista

  mis`ta verb miste äv. ~de, mist äv. ~t ORDLED: mist-er SUBST.: mistande
  Svensk ordbok
 4. misstag

  miss`tag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: miss--tag-et
  Svensk ordbok
 5. enklitisk

  enklitisk.
 6. Karl Radek

  Radek (egentligen Sobelsohn), Karl, 1885–1939, sovjetisk politiker.
 7. objekt

  objekt, grammatisk term för ett nominalt led som bestämmer ett transitivt verb.
 8. Antwerpen

  Antwerpen, huvudort i provinsen med samma namn, Vlaams Gewest, norra Belgien; 520 500 invånare (2017).

 9. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 10. djurspråk.

  djurspråk. Olika djurarter kommunicerar i olika stor utsträckning med djur av den egna arten, eller av andra arter.