1. ta på

  ta på´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: påtagande, påtagning
  Svensk ordbok
 2. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 3. Jorden runt på 80 dagar

  Jorden runt på 80 dagar, roman av den franske författaren Jules­ Verne, utgiven 1873.

 4. ta ringarna

  ta ringarna, fastlagslek där järnringar upphängda på en ställning skall fångas upp, ”prickas”, av ryttare med lansar.
 5. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 6. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 7. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 8. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 9. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 10. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.