1. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 2. havsutter

  havsutter, Enhydra lutris, art i rovdjursfamiljen mårddjur.
 3. demontera

  demontera, ta isär, t.ex. en maskin eller byggnad.
 4. månen

  månen är jordens måne.

 5. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 6. perestrojka

  perestrojka, benämning på det reformprogram som introducerades av den sovjetiske partichefen Michail Gorbatjov vid hans makttillträde 1985.
 7. Homo erectus

  Homo erectus, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) som levde under en stor del av pleistocen för mellan 1,89 miljoner och 143 000 år sedan.

 8. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 9. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 10. lava

  lava, bergartssmälta (magma) som flutit ut på den fasta jordytan, men även namnet på stelningsprodukten, dvs. lavabergarten.