1. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 2. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok
 3. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 4. ta vid

  ta vi´d verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: vidtagande (till 1)
  Svensk ordbok
 5. ta till

  ta till´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it
  Svensk ordbok
 6. ta på

  ta på´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: påtagande, påtagning
  Svensk ordbok
 7. ta upp

  ta upp´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: upptagande (till 1--4), upptagning (till 1--4)
  Svensk ordbok
 8. ta emot

  ta emo´t verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it e-mot SUBST.: (e)mottagande (till 1 och 2), (e)mottagning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 9. Tidningarnas Arbetsgivareförening

  Tidningarnas Arbetsgivareförening, TA, förening som 1994 uppgick i Tidningsutgivarna.
 10. Tidningsutgivarna

  Tidningsutgivarna, egentligen Svenska Tidningsutgivareföreningen, TU, Stockholm, branschorganisation som arbetar för bl.a. fria och konkurrenskraftiga medier.