1. tabbe

  tabb`e subst. ~n tabbar ORDLED: tabb-en
  Svensk ordbok
 2. Willy Kyrklund

  Kyrklund, Willy, född 27 februari 1921, död 27 juni 2009, författare av finländskt ursprung.
 3. hårresande

  hå`rresande adj., ingen böjning ORDLED: hår--res-ande
  Svensk ordbok
 4. blunder

  blun´der subst. ~n blundrar ORDLED: blundr-ar
  Svensk ordbok
 5. lapsus

  lap´sus subst. ~en ~ar ORDLED: laps-us-en
  Svensk ordbok
 6. misstag

  miss`tag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: miss--tag-et
  Svensk ordbok
 7. fadäs

  fadä´s subst. ~en ~er ORDLED: fad-äs-en
  Svensk ordbok
 8. groda

  gro`da subst. ~n grodor ORDLED: grod-an
  Svensk ordbok
 9. gubbe

  gubb`e subst. ~n gubbar ORDLED: gubb-en
  Svensk ordbok
 10. försvar

  försva´r subst. ~et ORDLED: för-svar-et
  Svensk ordbok